Slogan adoptat: “Un OM, un Cuvant – Totul pentru Dezvoltare Durabilă!”

Proiecte

Membrii organizaţiei au activat şi condus cu succes în mai multe proiecte sociale dar mai ales, tehnice, legate în mod special de educaţie, sănătate şi securitate alimentară, mediu.

Astfel

–      “Determinarea gradului de poluare a  râului Jiu – de la izvoare, la vărsare la Dunăre ”, proiect realizat în colaborare cu specialiştii din universitatea din Craiova, Universitatea din Luton (UK) şi finanţat de Consiliul Britanic de la Bucureşti

–      Proiect pentru reorganizarea pieţei de gross pentru legume-fructe în Craiova, prezentat în septembrie 2000 d-lui viceprimar, responsabil cu activitatea pieţelor şi Târgurilor (care se va propune spre finanţare într-o sesiune următoare finanţată prin PNDR)

–      2004-2005 – Proiect CNCSIS nr 33062, Tema 35, Cod 685/2004- „Identificarea, monitorizarea şi stabilirea proceselor tehnologice de utilizare a unor surse naturale, locale, cu efecte favorabile în obţinerea de produse legumicole ecologice”,

–      Proiect nr.10313/24.09.2007 finanţat din fonduri nerambursabile de la bugetul Consiliului Judetean Dolj “Mediul pe intelesul tuturor”, proiect realizat împreună cu colegii de la Asociaţia “Dominou” Craiova, la care manager de proiect a fost tot un membru al Asociaţiei, în persoana doamnei conferenţiar universitar doctor inginer Maria Dinu

–      2005-2007 -CEEX nr: 48C/2005, „Biotehnologii Inovative pentru obţinerea de Alimente Funcţionale din ciupercile genului Pleurotus şi pregătirea exploatării industriale” –în acest contract , membrii organizaţie noastre au constituit în exclusivitate Echipa 3 de cercetare ştiinţifică iar preşedintele organizaţiei responsabil cu analizele fizico-chimice aferente prelucrării optime a  ciupercilor şi cu elaborarea unei linii complete de prelucrare ciuperci Pleurotus ca aliment funcţional (aliment folosit la păstrarea şi/sau  îmbunătăţirea unor funcţii ale organismului uman)

–      2007-2010- PNCDI II, Contract nr 51-033 „Determinarea capacităţii de adaptare ecologică în diferite areale de cultură a noi genotipuri de viţă de vie în curs de omologare şi brevetare”, Coordonator Contract I.N.C.D.B.H. Ştefăneşti,

–      „Studiu privind analizele chimice ale solului pe care sunt realizate culturile agricole obţinute în zona experimentală de la Bechet”, Subcontractare 885 / 2008, Proiectul ECO-IRIGAŢII -coordonator Fundaţia A.E.R. Craiova,   finanţat prin Programul Phare cbc ro-bG, RO2005/017-535.01.02.18, director conf. univ. dr. ing.  Petre Săvescu

–      „Studiu privind analizele chimice la unele produse agricole obţinute în zona experimentală de la Bechet”, –       Subcontractare 886 / 2008, Proiectul ECO-IRIGAŢII -coordonator Fundaţia A.E.R. Craiova,   finanţat prin Programul PHARE CBC RO-BG, RO2005/017-535.01.02.18, director  conf. univ. dr. ing.  Petre Săvescu

–      Programe de consultanţă tehnică pentru întocmirea Studiilor de Fezabilitate şi a Proiectelor Tehnice  a unor Proiecte finanţate prin Fonduri Structurale:  construcţie, utilare, startare brutărie, modernizare abator şi  fabrică de mezeluri, proiectare fluxuri pensiuni agro-turistice din Oltenia.

–      Participare la programul naţional Let’s do it Romania, în toamna lui 2010, în regiunea comunei Bucovăţ, Dolj

–      Promovarea în cadrul unor emisiuni de profil agricol şi alimentar din mass-media (Radio Oltenia Craiova, Tele U, GTV) a unor experienţe pozitive , a unor concept de alimente ecologice, a unor elemente de bază în securitatea alimentară, a Programului Responsabilului Investiţional Comunal şi al Responsabilului Investiţional Judeţean precum şi a Programului de Reorganizare a vetrei satului şi grădinilor familiale (la construcţia şi promovarea conceptului ultimelor  două programe contribuţia cea mai importantă fiind adusă de domnul inginer Găină Sorin )

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat: