Slogan adoptat: “Un OM, un Cuvant – Totul pentru Dezvoltare Durabilă!”

Politici pe orizonturi de timp

TERMEN SCURT

Obiectiv principal:

Finalizarea protocoalelor  de colaborare şi parteneriat  începute încă din 2010 şi promovarea unor noi activităţi interne şi internaţionale.

Activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivului:

Extinderea grupului ţintă şi a activităţilor derulate şi în mediul preuniversitar (învăţământ terţiar, secundar, primar).

2.     Participarea activă la construcţia, menţinerea şi dezvoltarea unor reţele de responsabilitate socială în domeniile educaţiei, sănătăţii, protecţiei mediului, securităţii alimentare şi protecţiei sociale.

3.     Atragerea unui număr cât mai mare de studenţi, absolvenţi, specialişti şi profesionişti din domeniile de interes în activităţile de responsabilitate socială.

4.     Atragerea unui număr cât mai mare de elevi şi absolvenţi din domeniile de interes în activităţile de responsabilitate socială.

5.     Atragerea unui număr cât mai mare de cadre didactice din mediile universitar, postliceal, liceal şi gimnazial în activităţile de responsabilitate socială.

6.     Promovarea Ghidurilor de bune practici în domeniile de interes, a schimburilor de experienţă în ceea ce priveşte adaptarea formării profesionale la noile cerinţe de calitate şi a transferului de expertiză pozitivă.

7.     Sprijinirea formării profesionale pentru toate categoriile de resurse umane care sunt direct interesate sau sunt implicate în domeniile de interes.

8.     Activităţi de diseminare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice interne şi internaţionale (organizarea de mese rotunde, workshop-uri, Ateliere de lucru la care să participe alături de specialişti, cadre didactice şi cercetători de marcă şi absolvenţi, studenţi, elevi, fermieri,  şomeri şi alte grupuri defavorizate).

9.     Identificarea şi sprijinirea potenţialilor beneficiari de programe de investiţii prin activităţi specifice de consultanţă tehnico-financiară – pe domeniile Organizaţiei.

10.    Participarea la competiţiile de programe de cercetare (granturi) naţionale şi internationale.

TERMEN MEDIU

Obiectiv:

Dezvoltarea Resurselor Umane  şi modernizarea  continuă a logisticii Organizaţiei în vederea lărgirii accesului participării la programe naţionale şi europene de dezvoltare.

Activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivului:

1.     Participarea la programe  (co)-finanţate prin Fonduri Structurale (şi alte programe de finanţare) – în  vederea dezvoltării  Resurselor Umane,

2.     Participarea la programe  (co)-finanţate prin Fonduri Structurale (şi alte programe de finanţare) în vederea reorganizării familiale – pe baze noi, ştiinţifice, a refacerii vetrei satelor, a asigurării securităţii alimentare

3.     Participarea la programe  (co)-finanţate prin Fonduri Structurale (şi alte programe de finanţare) – în vederea menţinerii şi chiar a îmbunătăţirii a stării de sănătate a populaţiei

În acest sens foarte importante ar fi:

-dezvoltarea unei educaţii capabile să conducă la o alimentaţie inocuitare, cât mai naturistă,  

-promovarea produselor organice şi în special promovarea alimentelor funcţionale

– realizarea unor laboratoare fixe şi mobile pentru determinarea toxicităţii alimentare şi monitorizarea factorilor de mediu.

4.     Participarea la programe  (co)-finanţate prin Fonduri Structurale (şi alte programe de finanţare) – în  vederea menţinerii şi chiar a îmbunătăţirii a stării de sănătate a populaţiei,

5.     Participarea la programe  (co)-finanţate prin Fonduri Structurale (şi alte programe de finanţare) – în  vederea menţinerii biodiversităţii şi a sistemelor de protecţia mediului

6.     Participarea la programe  (co)-finanţate prin Fonduri Structurale (şi alte programe de finanţare) – în  vederea  măririi accesului pe piaţa muncii a unui număr cât mai mare de absolvenţi şi specialişti (prin dezvoltarea unor ramuri ale economiei  şi prin aplicarea şi menţinerea unei politici de incluziune socială)

7.     Dezvoltarea colaborărilor cu toţi factorii interesaţi firmele interesate.

TERMEN LUNG

Obiectiv strategic:

Intensificarea şi diversificarea activităţilor specifice Organizaţiei prin participarea la programe majore interne şi internaţionale şi prin constituirea de reţele interne şi internaţionale care să faciliteze  accesul pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea unei societăţi inclusive si coezive.

Activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivului:

1.     Implicare activă în formarea de parteneriate şi reţele naţionale şi internaţionale specifice; participarea activă în cadrul acestora la cât mai multe programe comune.

2.     Modernizarea  si dezvoltarea continuă a bazei materiale prin participarea la programe de dezvoltare.

3.     Implicare activă în îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor factorilor interesaţi şi, în mod special a tuturor persoanelor din grupurile vulnerabile.

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat: