Slogan adoptat: “Un OM, un Cuvant – Totul pentru Dezvoltare Durabilă!”

Despre noi

Asociatia este o asociatie apolitica, nonguvernamentala si cu scop nelucrativ , care are ca obiect de activitate:

 • Avansarea şi pregătirea membrilor săi într-un cadru cât mai larg al ştiinţelor agricole, în domeniul vieţii sociale şi cultural din mediul rural şi urban şi să aprofundeze pregătirea viitorilor specialişti agricoli, de industrie alimentară, protecţia mediului şi turism;
 • Organizarea unor activităţi specific, facilitarea unor schimburi cultural şi profesionale cu membrii diverselor organizaţii nonguvernamentale şi profesionale din ţară sau străinătate, cu scopul de a cunoaşte, implementa, dezvolta noi tehnologii folosite în agricultură, industrie alimentară, protecţia mediului, turism, precum şi elaborarea de proiecte commune;
 • Realizarea unei baze de date în scopul constituirii Bursei locurilor de muncă pentru specialiştii din domeniu (pentru toate specializările din cadrul celor două Facultăţi de profil agricol din Craiova);
 • Să realizeze dezbateri, demonstraţii, schimburi de experienţă, simpozioane profesionale cu Liceele de profil din regiunea Olteniei, în scopul atragerii unui număr cât mai mare de absolvenţi de liceu spre pregătirea superioară agricolă, alimentară, de protecţia mediului şi turism;
 • Acţiuni pentru valorificarea potenţialului touristic din zona Olteniei;
 • Acţiuni de monitorizare a pieţelor de produse agro-alimentare în vederea protejării sănătăţii populaţiei;
 • Să realizeze activităţi şi proiecte commune împreună cu CNIPMMR filial Dolj;
 • Conform Ordonanţei de urgenţă nr 26/30 ian 2000, Asociaţia Poate înfiinţa şi se poate implica în îndrumarea administrativă a unor Societăţi Comerciale de profil;
 • Să atragă noi membrii în organizaţie în scopul reprezentării intereselor acestora în relaţiile cu organismele statului şi alte organizaţii;
 • Crearea unor servicii de consultanţă juridică şi economic, în scopul rezolvării problemelor şi litigiilor membrilor;
 • Susţinerea fermierilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare şi maşini agricole de la diverse firme de profil;
 • Susţinerea promovării furnizorilor de servicii în turism, acţiuni de promovare a agro-turismului;
 • Stimularea producerii şi comercializării substanţelor chimice – în majoritate pentru nevoile agriculturii ecologice;
 • Elaborarea de studii de protecţia mediului;
 • Stimularea obţinerii şi comercializării produselor agricole ecologice vegetale şi animale;
 • Consultanţă agricolă pentru micii şi marii fermieri;
 • Analize agro-chimice şi recomandări pentru fertilizarea şi ameliorarea reacţiei solului;
 • Stimularea producerii de plante şi extracte pentru tratamente naturiste;
 • Studii pentru valorificarea superioară a sub-produselor agroalimentare şi a celor provenite din industria prelucrătoare;
 •  Stimularea comercializării şi promovarea produselor agro-alimentare în ţară şi străinătate;
 • Adminstrarea sponsorizărilor totale sau parţiale, a cheltuielilor  legate de perfecţionarea specialiştilor români în agro-ecologie, turism, industria alimentară, biotehnologii şi activităţi adiacente, protecţia mediului, în ţară şi străinătate, precum şi de elaborarea şi editarea lucrărilor de specialitate

Funcţii şi puteri

Pentru a-şi atinge obiectivele cu success şi nu numai, Asociaţia:

 • Va lucra în colaborare cu Asociaţii, Fundaţii, ONG-uri, cluburi sau alte organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
 • Va coopera cu organizaţii ale admistraţiei locale şi alte organizaţii locale care au obiective similare;
 • Poate solicita şi primi contribuţii pentru îndeplinirea obiectivelor sub formă de cotizaţii, sponsorizări, donaţii, testament, contribuţii ce nu vor fi folosite sub nicio formă în alte scopuri decât cele menţionate mai sus;
 • Asociaţia poate avea cont în bancă, în cazul în care dispunând de fonduri, acestea nu necesită investirea lor imediată;
 • Poate întreprinde şi desfăşura orice alte activităţi în limitele legii cu scopul îndeplinirii obiectivelor propuse;
 • Poate înfiinţa Sucursale în Regiunea Oltenia, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor.

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat: